Vereniging Federatie Financieel Planners

Een geheel andere online strategie

Voor de Vereniging Federatie Financieel Planners is door Call for Action een online strategie ontwikkeld en uitgerold die op meer pijlers rust.

De VFFP introduceerde in 2011 een nieuwe accreditatie: de RFA. Dat is een nieuw register van financieel adviseurs die met name geschikt zijn voor advisering aan particulieren en kleine ondernemers. Alvorens introductiecampagnes tot potentiële clienten gericht kunnen worden, diende eerst de doelgroep van potentiële RFA's benaderd te worden, en geïnformeerd te worden over de mogelijkheden en verplichtingen die samengaan met opname in het Register Financieel Adviseurs. Een business to business communicatiesite dus, waarin de nieuwe leden 'ontvangen', geregistreerd en geïnformeerd worden.
Call for Action deed de strategische ontwikkeling en realisatie van de website www.rfa.nl.

www.vooruitkijken.nl

www.vooruitkijken.nl, andere pijler van VFFP's online strategie, informeert consumenten in Nederland over financiële zaken vanuit het perspectief van hun levensloop, en alle mogelijke onderwerpen daarin die een relatie hebben met financiële planning. De 3500 leden van de Federatie Financieel Planners (FFP) kregen de beschikking over een individuele profielpagina, van waaruit ze consumenten over hun specialisme kunnen informeren, en over praktische zaken als tarieven, adres etc. 

Maar ook en vooral om ideeën en kennis via een blog in de site te delen met de bezoekers. Daar werd verrassend goed op ingegaan: binnen no time was een grote hoeveelheid relevante content door de FFP-er gegenereerd. Met, vanzelfsprekend, een link naar de site van de betreffende adviseur.

Een goede SEO/SEA-strategie doet de rest: brengt potentiële cliënten naar de adviseur die ze vervolgens op de site op hun inhoudelijk advies leren kennen en vertrouwen.

"Doel is om het beroep van financieel planner en het concept van integrale financiële advisering dichterbij te brengen voor het brede publiek. Laagdrempelige toegang tot integrale advisering." - Marjan van Kasteren, directeur VFFP

 Voor toekomstige mediacampagnes zal de VFFP het thema ‘Vooruitkijken’ op tal van manieren gaan uitdragen. De komende maanden zijn erop gericht om de leden te helpen hun ledenprofielen in te vullen en aan het bloggen te slaan over de onderwerpen waarvan ze hun kennis graag uitdragen aan de consument. Een proces dat overigens een vliegende start maakte.

Nieuwe communicatiestrategie gebaseerd op life events van particuliere en MKB-prospects. Niet op wat de financieel planner kan 

Adviseur blogt over onderwerpen waar hij/zij goed in is. Call for Action maakt adviseur vindbaar op die onderwerpen

Aansluiting op de cultuur van de nieuwe regelgeving tav financieel adviseurs