Mobiliteit, Publieksdialoog en AVG 

De Verkeersonderneming en SmartwayZ.NL

Thumbnail

 

De Verkeersonderneming (DVO) is een publiek-private samenwerking tussen de gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. 

DVO verzorgt publiekscampagnes, data-onderzoek en enquêtes om een dialoog met burgers te onderhouden die gericht is op een betere verkeersdoorstroming en bevordering van wat men 'mobiliteitsgeluk' noemt: de vrijheid om zonder al te veel problemen te kunnen komen waar je wilt zijn.

SmartwayZ.NL is een innovatief mobiliteitsprogramma vanuit de provincies Noord-Brabant en Limburg, 5 gemeenten, Rijkswaterstaat, het ministerie van I&W en het bedrijfsleven. De economie loopt als een trein en dat betekent drukte en veel auto's op de weg. Onder de vlag van SmartwayZ.NL werken overheden, markt- en kennispartijen intensief samen in Zuid-Nederland om door middel van slimme, duurzame innovatie van het wegennet de doorstroming en bereikbaarheid goed te houden. 

Ook SmartwayZ.NL wil de reiziger betrekken bij de ontwikkeling van mobiliteit door middel van onderzoek. Door hem mee te laten denken, te laten testen, hem ideeën voor te leggen. 

De vraag

Beide opdrachtgevers maken voor hun strategische doelen, zij het elk op een eigen manier, gebruik van consumenten-/reizigersdata: onderzoek en analyse, enquêtering, versterken elkaar doordat nieuwe data toegevoegd worden aan de bestaande. Zo worden DVO en SmartwayZ.NL er steeds beter in het goede verhaal te vertellen en daarbij de juiste toon te treffen bij de invididuele reiziger. Wordt die reiziger steeds trefzekerder van informatie voorzien, en haalt SmartwayZ.NL waardevolle informatie op t.b.v beleidskeuzen.  

DVO werkte al een paar jaar samen met Call for Action: we maakten responscampagnes onder weggebruikers, met als boodschap: Er zijn vele manieren om niet in de file terecht te komen. 

DVO en SmartwayZ.NL ontwikkelen beiden (publieks-) campagnes, onderzoek/analyse en enquêtering. Vanuit de gedachte van het delen van kennis en kosten ontstond de wens in een gezamenlijk ontwikkeltraject, waarbij elk zijn eigen strategische doelen heeft, een vast data-/communicatieplatform te laten ontwikkelen. Een ICT-infrastructuur die bestaat uit een een database, een communicatie- en een analysesysteem van waaruit alle dialoogvormen makkelijk en veilig geserviced en opgeslagen konden worden. En die ook nog eens volledig conform de eisen van de nieuwe privacywet AVG werkt. 

De oplossing: 1 platform voor beide klanten

Call for Action verwierf na een pitch de opdracht een dataplatform te ontwerpen en te bouwen waarin alle reiziger-contactgegevens van beide opdrachtgevers - strikt gescheiden en wederzijds ontoegankelijk - zó worden opgeslagen dat persoonsdata geëncrypteerd zijn en gescheiden blijven van de data die er betrekking op hebben. Op die manier kun je die laatste heel goed inzetten voor onderzoeksdoelen en het verwerven van inzichten in de doelgroep, terwijl de individuele privacy gewaarborgd blijft conform de AVG.

Schema database

Voor cijfermatige, real-time rapportage en analyse van de data maken we gebruik van Tableau Software. Hiermee hebben wij onder andere een dashboard gemaakt waarmee de opdrachtgever op verschillende manieren en vanuit verschillende invalshoeken reizigersprofielen kan bestuderen.

dashboard

Call for Action leert de organisatie van de opdrachtgever met de tooling om te gaan, maar helpt ook in de organisatorische omgang de nieuwe privacywet; een niet te onderschatten factor. En levert op verzoek ook allerlei beheer-, onderzoek en marketingdiensten. De marketingcampagnes die we al maakten, maken we nog steeds. Maar dan nu vanuit een centrale dataregie, en conform de AVG. 

Betrokken associates

Thumbnail

Marketing & sales, account
Marc Rouffaer

Thumbnail

E-mail marketing / strategie
Ruben Zantingh-Božić

Thumbnail

Creative/strategic lead
Joris Voeten