Combinatie print & online: Spectaculaire conversie

Filedier

Thumbnail

 

De opdrachtgever

De Verkeersonderneming (DVO) is een publiek-private samenwerking van gemeente Rotterdam en Metropoolregio Rotterdam/Den Haag, het ministerie van Infrastructuur en Milieu/Rijkswaterstaat en het Havenbedrijf Rotterdam. 

Doel van DVO: Rotterdam bereikbaar houden, verkeerscongestie tegengaan. 

De vraag

Houd de deelnemers aan een recente spitsmijden / beloningscampagne, nu die geëindigd is, betrokken. (Die campagne zelf is niet van Call for Action, wij maakten het direct response vervolg.) Houd ze bij de les en breng ze in contact met een veelheid aan dienstverleners in de regio Rotterdam die zich richten op het vermijden van verkeerscongestie en die allerlei slimme verkeers- en vervoersoplossingen bieden aan consumenten en werkgevers. En dat moet ook nog snel gebeuren. 

Verklein de file!

 

Aanpak en oplossing

Vanwege de tijdsdruk is gehele campagne in 8 weken bedacht, ontwikkeld, uitgerold en afgerond. In een klein team is gekozen voor het ontwikkelen van een combinatie van print, email en web, alledrie gepersonaliseerd; elke klant werd verwezen naar een eigen website, op naam, met daarin een persoonlijke 'invulwizard' waarin men voorkeuren kon aangeven. Ook hebben we de doelgroep telefonisch benaders. 

Er is in de campagne uitgebreid getest op de kanalenmix, op inzet van DM, EM en TM en de optimalisatie daartussen. 

 

filedier warmhoudcampagne

 

Resultaten

  • Conversie van DM naar online: 26%
  • Zeer hoge open- en clickcijfers op emails
  • 52% van de doelgroep heeft de site bezocht. 
  • De conversie via de 'invulwizard' genereerde een 4x hogere conversie
  • De 'invulwizard' verschafte een goed inzicht in de doelgroep
  • De uiteindelijke conversietarget is met 266% overschreden

Betrokken associates

Thumbnail

Systems engineering
Steven Heijtel

Thumbnail

E-mail marketing / strategie
Ruben Zantingh-Božić

Thumbnail

Creative/strategic lead
Joris Voeten