Wij zorgen voor overzicht en focus

Online rendement is altijd het resultaat van een keten aan activiteiten

We werken vanuit een aanpak die wij de Online Rendementsketen noemen. Daarin zijn alle schakels even belangrijk. Techniek is zinloos en zielloos zonder achterliggend concept. Maar ook zonder een goedgeorganiseerde exploitatie en een slimme strategie behaal je geen resultaat. Wie één van de schakels over- of onderwaardeert, krijgt de rendementsketen niet goed sluitend. In onze aanpak casten wij de beste teams voor het bedenken, bouwen en optimaliseren van alle denkbare klantcontactkanalen. We hebben veel ervaring in huis en een breed palet aan expertise om de gehele rendementsketen voor u in te vullen.

 

Strategisch

Doel

Online business is geen bedrijfsdoel, het dient een bedrijfsdoel. Concreet, meetbaar.

Is dat doel glashelder

Resultaat

Richt online marketing zo in dat de juiste gegevens boven water komen: Niet alleen om rendement te meten maar ook om het hele proces te optimaliseren. 

Tactisch

Concept

Doorgronden we onze doelgroep, en wat gaat die dan precies zien van onze strategie? Kunnen we dat aan de achterkant wel handlen, tegen redelijke kosten?  

Exploitatie

Wij kunnen een geweldige online machinerie realiseren. Maar kan onze organisatie ermee omgaan? Qua kennis? Cultuur? Skills? Hoe richt je zoiets in?

Operationeel

Creatie

Ervaart de klant onze online business als makkelijk, natuurlijk, naadloos? En past het dan nog binnen de grenzen van techniek, budget? 

Realisatie

Keuze en ontwikkeling van systemen volgen uit wat we willen (strategie, klanten) en uit wat we kunnen (kosten, mensen). En niet omgekeerd. 

 

De Online Rendementsketen voorziet in de koppeling tussen strategie en operatie, tussen denken en doen. Die koppeling is nodig: immers alles dat je doet moet, linksom of rechtsom, ten dienste staan van de strategische doelen van de organisatie. 

Gedurende het project moet je op elk moment antwoord kunnen geven op de vragen: Waarom doe ik dit? Waar, hoe en met wie? 

Iedere fase bestaat uit verschillende activiteiten en deliverables. Gedurende een project wordt de online rendementsketen soms meermalen doorlopen, steeds in stappen. Soms kun je een stap overslaan, of deliverables hergebruiken. Dat hangt af van het doel van elke stap.

De propositie van Call for Action omvat de hele online rendementsketen, van voor de start tot ná de finish van een project. Dat is minder alledaags dan het klinkt, als je er even bij stilstaat.